Hernia: wel of niet opereren?

Annique Holleman in Duitsland op bezoek bij neurochirurg Drs. Patrick Simons

Hernia

Hoe te handelen bij verdenking

Chiropractoren zien allerlei verschillende klachten aan het bewegingsstelsel voorbijkomen, waaronder hernia van de lage rug. Met onze behandelmethoden kunnen we deze patiënten vaak helpen, maar helaas is dit niet altijd het geval. Een consult bij de neuroloog of neurochirurg is dan geïndiceerd. Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren omtrent het huidige beleid op het gebied van herniaoperaties hebben chiropractoren T.F. Bakker en A.C. Holleman een dagje meegekeken in de Mediapark-kliniek van neurochirurg drs. Simons in Keulen.

Even voorstellen

Met 25 jaar werkervaring en meer dan tienduizend herniaoperaties op zijn naam kunnen we Drs. Simons gerust dé specialist op het gebied van wervelkolomchirurgie noemen. Hij heeft er gaandeweg bewust voor gekozen om zich te specialiseren in herniaoperaties van nek en rug, omdat hij specialiseren een belangrijk voorwaarde voor succes acht.

Zorgtraject in de Mediapark-klinik

Totaalplaatje

Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreide anamnese plaats, waarbij de hulpvraag centraal staat. Tevens wordt er beeldvormend onderzoek gedaan. Vervolgens wordt samen met de patiënt gekeken waar de overeenkomsten tussen de onderzoeksresultaten en het klachtenpatroon liggen en op basis hiervan een verklaring voor de pijnklachten bepaald kan worden. 

Drs. Patrick Simons

Volgens Drs. Simons is het van groot belang om het beeldmateriaal naast het bijbehorende verhaal te leggen. Zo is er minder kans dat er zaken gemist worden.

In de MediaPark-klinik is de wervelkolomchirurg, in samenspraak met de patiënt, volledig verantwoordelijk voor alle aspecten van het traject. Hij verricht niet alleen de operatie, maar begeleidt de patiënt ook persoonlijk zowel vóór als ná de operatie, zonder dat er een neuroloog of radioloog aan te pas komt.

Alleen als alle informatie, alle handelingen en alle resultaten zich in dezelfde handen bevinden kan het proces continu verbeterd worden. Tevens wil drs. Simons als wervelkolomchirurg volledig achter zijn beslissingen staan en de patiënt achteraf altijd alle benodigde nazorg kunnen geven. 

Informeren is ‘key’

Drs. Simons merkt dat patiënten vaak nog geen helder beeld van hun situatie hebben. Door het geven van duidelijke uitleg weten patiënten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. De meeste patiënten blijken daarna zonder verdere ingrepen en behandelingen verder te kunnen met hun leven. Slechts 20 procent van de patiënten voldoet aan de voorwaarden voor het ondergaan van de operatie.

Operatie en herstel

Drs. Simons heeft in de afgelopen 25 jaar vele operatietechnieken voorbij zien komen en heeft op basis van al zijn ervaring met deze technieken de naar eigen zeggen beste methode ontwikkeld. Dankzij de weinig invasieve 3D-micro operatietechniek zijn de risico’s laag.

Afwachtend beleid in Nederland

Veelal wordt in Nederland het standpunt gehanteerd dat opereren pas in beeld komt wanneer er sprake is van uitval. Dit betekent een beschadiging van de zenuw. Aangezien de operatie alleen de hernia weg kan nemen en eventuele zenuwschade niet ongedaan kan maken acht Drs. Simons het beter om opereren al te overwegen bij aanhoudende pijn en vóórdat er uitval optreedt. Het is namelijk maar de vraag of de beschadigde zenuw zich vanzelf herstelt. Uiteraard wordt er pas geopereerd als de oorzaak van de klachten duidelijk is, de risico’s van een operatie klein zijn en de patiënt de wens heeft om op korte termijn van de pijn verlost te worden.

Littekenweefsel

Volgens Drs. Simons is littekenweefsel goed, daar het een natuurlijke oplossing van het lichaam is om een wond te helen. Klachten die pas langere tijd na de operatie ontstaan zouden geen verband houden met de eventuele aanwezigheid van littekenweefsel, want dan hadden deze klachten zich wel eerder geopenbaard.

Wetenschappelijk is bewezen dat de resultaten van een herniaoperatie na een jaar gelijk zijn aan die van conservatieve behandelingen. Drs. Simons vraagt zich naar aanleiding hiervan echter af hoe de kwaliteit van leven in dat jaar geweest is. Kwaliteit van leven staat in hoog vaandel bij Mediapark-klinik.

De toekomst

Drs. Simons verwacht niet veel grote veranderingen in de toekomst. Zelf werkt hij met een 3D-micro operatietechniek en hij hoopt dat deze en andere weinig invasieve technieken steeds meer ingezet gaan worden.

Drs. Patrick Simons houdt in Nederland spreekuren in Echt en Venlo. Een aantal zorgverzekeringen vergoeden de behandeling. Contact opnemen voor vragen van patiënten of zorgverleners of het maken van een afspraak kan via hernia@mediapark-klinik.de. De Mediapark-kliniek kent geen wachttijden.