Recreatieve sport

Niet alleen professionele sporters hebben baat bij chiropractie, ook recreatieve sporters komen graag bij Chiropro. Door onze levensstijl van computer, auto en werk wordt er steeds minder bewogen. Dit werkt blessures als we wel bewegen in de hand.

De kans op blessures is daardoor het grootst tijdens recreatief sporten. Dit komt vooral doordat we het niet met vaste regelmaat doen en als we het doen vaak vol enthousiasme van start gaan zonder kennis van het lichaam te hebben of te luisteren naar de signalen die het lichaam afgeeft.

Hoe kom je aan blessures?

Als u tijdens het sporten niet op de juiste natuurlijke manier beweegt kan dit overbelasting of zelfs een blessure tot gevolg hebben. Vaak leidt dit tot kortere of langere periodes waarin u niet kunt sporten en uiteindelijk kan dit u zelfs doen besluiten om helemaal te stoppen. Dit is natuurlijk erg jammer en kan voorkomen worden.

Sportchiropractie

Bij Chiropro kunnen wij u door middel van begeleiding helpen om gezond te bewegen. Door eventuele blessures te behandelen, u te voorzien van goed advies en u een persoonlijk oefenprogramma voor u op te stellen zorgen we er voor dat het bewegen laagdrempelig, pijnvrij en vooral leuk voor u blijft.