RSI/KANS

RSI staat voor ‘Repetitive Strain Injury’ en is dus in principe een blessure door herhaaldelijke overbelasting. De (pijn)klachten die hiermee gepaard gaan ervaart men over het algemeen in de bovenrug, nek, schouder, elleboog, pols of hand. In de loop der tijd heeft de term RSI helaas een negatieve lading gekregen. Om de negatieve associaties met de term RSI te vermijdenis in 2011 de term KANS geïntroduceerd in de medische wereld.

KANS staat voor ‘Klachten Arm Nek en/of Schouder’. Het is een overkoepelende term voor klachten aan arm, nek en/of schouders, ongeacht hoe die klachten ontstaan zijn. Klachten met een traumatische oorzaak, zoals een auto-ongeluk of een operatie, vallen hier niet onder. KANS is dus breder dan RSI en wordt onderverdeeld in specifieke (medisch aantoonbare) en aspecifieke (niet medisch aantoonbare) KANS.

Bij Chiropro streven we er altijd naar om een specifieke diagnose te stellen. Een specifieke diagnose is de basis voor een succesvol behandeltraject. Enkele veel voorkomende RSI/KANS diagnoses zijn:

  • Nekhernia
  • Peesontsteking in schouder, elleboog, hand of pols
  • Impingement van de schouder
  • Slijmbeursontsteking
  • Frozen shoulder
  • Tennis- en golfelleboog
  • Cubitaal tunnel syndroom
  • Dupuytren
  • De Quervain
  • Artrose

Soms is de oorzaak van uw klachten niet geheel duidelijk en is een specifieke diagnose niet direct te stellen. In dit geval van aspecifieke RSI/KANS klachten kan met behulp van nader onderzoek vaak toch een specifiek oorzaak worden gevonden.

Oorzaak van RSI/KANS

 RSI/KANS is veelal gerelateerd aan een vorm van overbelasting. Beroepen waarbij keer op keer dezelfde handeling gedaan moet worden of waarbij men langdurig in dezelfde (slechte) houding werkt verhogen het risico op RSI/KANS-klachten. Denk hierbij aan kappers, schoonmakers, lassers, slagers, inpakkers en beroepen waarbij veel met een computer wordt gewerkt.

Gewrichten, spieren en pezen vinden het lastig om dezelfde bewegingen vaak uit te voeren of constant onder spanning te staan. Door meer van het beweegstelsel te vragen dan dat het aankan kunnen pijnklachten ontstaan.

Symptomen van RSI/KANS

Een lokaal zeurend gevoel, een soort van spierpijn, is vaak een eerste aanduiding van aanstaande RSI/KANS-klachten. Vaak is op dit moment duidelijk aan te geven wat de klacht erger maakt en vermindert de klacht als deze activiteit lang genoeg wordt gestaakt. Na verloop van tijd verandert het zeurende gevoel in een pijnlijk gevoel en breidt het aangedane gebied zich vaak geleidelijk uit. Uiteindelijk kan het gehele arm/nek/schouder-gebied pijnlijk aanvoelen. De hevigheid van de pijn kan toenemen en gaat soms gepaard met tintelingen en een doof gevoel in arm of hand.

Chiropractie en RSI/KANS

Een chiropractor zoekt altijd naar de specifieke oorzaak van uw (pijn)klachten.Door niet alleen naar het aangedane gebied te kijken, maar het gehele beweegstelsel te onderzoeken,dringen we door tot de kern van uw klachten.

Een tennis- of golfelleboog is bijvoorbeeld vaak het gevolg van specifiek blokkades in de bovenrug. De schouder kan hierdoor niet meer optimaal functioneren en de spieren die van de schouder naar de elleboog lopen proberen dit te compenseren. Uiteindelijk kan het lichaam dit compensatiegedrag niet langer volhouden en ontstaan er pijnklachten in de zwakste schakel, in dit geval de elleboog.

TIPS van de chiropractor

Stoppen met de activiteiten die aan de RSI/KANS klachten ten grondslag liggen is vaak geen optie. Vaak is een simpele aanpassingen in uw (werk)houding of een iets andere indeling van uw werkzaamheden al voldoende om uw lichaam de kans te geven te herstellen.

De chiropractoren van Chiropro helpen u bij het vinden van de juiste balans, zodat u kunt blijven doen wat u moet doen en uw lichaam weer pijnvrij kan functioneren.