Tintelingen en doofheid

Tintelingen en doofheid in de armen of handen zijn, net als ‘schietende’ of ‘zeurende pijn’ en een ‘zwaar’ gevoel, vormen van uitstralende pijn. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door problemen elders in het lichaam. Zo kan een probleem in de nek bijvoorbeeld de oorzaak van pijn in de armen of handen zijn. Voorbeelden van aandoeningen die uitstralende pijn kunnen veroorzaken zijn:

  • whiplash
  • slijtage
  • disfunctie van de nekgewrichten
  • thorasic outlet syndroom (TOS)
  • triggerpoints
  • nekhernia

Oorzaken van tintelingen en doofheid

De nek bestaat uit 7 wervels met daartussen zogenaamde tussenwervelschijven. Door het hart van deze wervels loopt het wervelkanaal met daarin het ruggenmerg. Vanuit iedere nekwervel verlaten een aantal zenuwwortels het ruggenmerg door kleine gaatjes (foramen) en lopen vanuit daar naar de vingers. Onderweg komen deze zenuwen allerlei spieren, pezen en gewrichten tegen. Ze sturen de spieren aan en zorgen er zo voor dat we onze armen kunnen bewegen. Maar de zenuwen zijn ook kwetsbaar en kunnen geïrriteerd, bekneld of zelfs beschadigd raken.

Nekgewrichten

Blessures of overbelasting kunnen leiden tot een bewegingsstoornis in de nekgewrichten, in de volksmond beter bekend als ‘het vastzitten’ van de nekgewrichten. Hierdoor kan het nekgewricht geïrriteerd raken (facetpijn) en dit kan op zich al zorgen voor uitstralende pijn naar de armen en handen, veelal in de vorm van tintelingen of een doof gevoel. Ook kan het geïrriteerde nekgewricht de zenuwen in de buurt irriteren of beschadigen en langs deze weg uitstralingspijn veroorzaken.

Nekhernia

Een beschadigde tussenwervelschijf, bijvoorbeeld een nekhernia, kan uitstralende pijn naar de armen veroorzaken. Tussen elk paar nekwervels zit een elastische tussenwervelschijf die functioneert als schokdemper. Als deze beschadigd is kunnen omliggende zenuwen bekneld en geïrriteerd raken. Zo kan een hernia direct op een uittredende nek-zenuwwortel drukken, vaak met extreme uitstralingspijn naar de armen en mogelijk uitvalsverschijnselen zoals krachtverlies tot gevolg.

Spierspanning

De zenuwen van de nek naar de arm, lopen in een bundel door een driehoekige ‘tunnel’ die gevormd wordt door een aantal botten (sleutelbeen en eerste rib) en nekspieren. Verkorte nekspieren, door bijvoorbeeld een langdurig verkeerde houding, kunnen irritatie van de hele zenuwbundel tot gevolg hebben. Deze aandoening staat bekend als het thoracic outlet syndroom (TOS).

Triggerpoints van de nekspieren kunnen een uitstralende pijn naar de armen veroorzaken. Zo kan een verkorte borstspier, veel voorkomend bij mensen die lang in een statische houding achter hun bureau zitten, leiden tot tintelingen of een doof gevoel in de hand.

Symptomen van tintelingen en doofheid

Hoe voelt uitstralingspijn in de armen? Aanvankelijk kunnen de klachten sterk wisselen en komen tintelingen en doofheid in de armen veelvuldig voor. Na verloop van tijd neemt de frequentie van de klachten toe en ervaart men vaak ook enige vorm van uitstralende pijn. Deze uitstralende pijn ervaart men vaak eerst in de bovenarmen, maar kan zich op den duur uitbreiden tot aan de handen en vingers en gaat soms gepaard met kramp. In een later stadium kan zelfs krachtsverlies en verlies van reflexen optreden. Kenmerkend voor uitstralende pijn door irritatie van een zenuwwortel is dat de uitstralende pijn vele malen erger is dan de oorspronkelijke pijn in de nek. De oorsprojnkelijke nekpijn kan op dat momement zelfs geheel verdwenen zijn. Uitstralende pijn heeft vaak een niet te onderschatten effect op het dagelijks leven en vooral ook de nachtrust.

Wist u dat elke nekzenuw een specifiek deel van de huid van uw arm beslaat? Zo kan er eenvoudig bepaald worden welke zenuw geïrriteerd is en dus ook waar het probleem in de nek zich bevindt!

Manu Pinkster, chiropractor

Behandeling van uitstralende pijn

Een vraag die vaak gesteld wordt is: ‘’Waarom heb ik pijn in mijn armen en wat is nou de precieze oorzaak van de pijn?’’. Helaas is het vaak niet mogelijk om een éénduidig antwoord op deze vraag te geven omdat gewrichten, spieren en zenuwen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Doordat een gewricht vastzit verkrampen de omliggende spieren en dit kan resulteren in zenuwirritatie. De behandeling is er dan ook in eerste instantie op gericht om het functioneren van de spieren en gewrichten te herstellen, waardoor de oorzaak van de zenuwirritatie wordt weggenomen. De klachten nemen vaak snel af. Om te voorkomen dat de klachten terugkeren, krijgt u houdingsadvies en waar nodig worden oefeningen voorgeschreven.