Geen maatwerk in crisistijd

Chiropractoren hebben op 15 december 2020 tot nader order hun deuren moeten sluiten omdat de overheid ze onder de niet medische contactberoepen schaart. Op woensdag 20 januari 2021 lag er een motie hierover op tafel bij de tweede kamer en werd deze ook met grote meerderheid aangenomen. Helaas werd twee dagen later al duidelijk dat dit niets aan de sluiting van onze praktijken zou veranderen. Onrechtvaardig? Ja! Of toch niet? Ik zie mezelf als iemand die er goed in is om zaken van twee kanten te bekijken en schets hieronder waarom dit mijns inziens wel of niet onrechtvaardig is.
Chiropractor gesloten, maar fysiotherapeut open
Chiropractor gesloten, maar slijterij open

Onrechtvaardig, JA!

Fysiotherapeuten mogen hun deuren wel openhouden terwijl chiropractie en fysiotherapie in het kader van contactberoepen zeer vergelijkbaar zijn. De kans op besmetting is in een chiropractiepraktijk wellicht zelfs kleiner, daar de contactmomenten over het algemeen korter zijn en er geen sportmomenten plaatsvinden.

Voorts kun je je afvragen in hoeverre fysiotherapie en vele andere BIG-geregistreerde therapieën, die momenteel wel mogen doorwerken, medisch gezien noodzakelijker zijn dan chiropractie. Pijnklachten zijn natuurlijk vervelend, maar allesbehalve levensbedreigend. Als chiropractoren hun deuren moeten sluiten, waarom dan niet gewoon alle niet medisch noodzakelijke zorg in de breedste zin van het woord?

Vaak hoor ik mensen zeggen: “Maar de patiënten kunnen toch naar de fysiotherapeut toe in plaats van de chiropractor?” In sommige gevallen is dat zeker een optie, maar dit zou dan ook meteen de primaire doelstelling van de sluiting voorbijstreven, het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Daarnaast beperkt het de keuzevrijheid van de patiënt, die vaak met reden voor de chiropractor kiest, bijvoorbeeld omdat andere therapieën hen niet of onvoldoende geholpen heeft.

Chiropractie wordt vaak bestempeld als een alternatieve geneeswijze, waarbij men al snel denkt aan een kleine niet gereguleerde eenmanspraktijk waar niet wetenschappelijk bewezen zorg geleverd wordt. De NCA chiropractiepraktijken zijn echter goed georganiseerde bedrijven met een kwaliteitsorgaan, die op alle aspecten volledig voldoen aan alle eisen zoals die gesteld worden in het kader van de Wet BIG.

In heel Europa zijn chiropractoren momenteel gewoon aan het werk, ongeacht welke wettelijk status ze daar genieten, behalve in Nederland.

Daarmee is de sluiting dan ook zeer onrechtvaardig.

Of misschien toch niet?

Chiropractie valt niet onder de Wet BIG, dit is momenteel dé reden dat we onze deuren gesloten moeten houden, terwijl fysiotherapeuten wel door mogen werken. De reden dat chiropractoren niet onder de Wet BIG vallen is simpelweg omdat deze wet al jarenlang gesloten is en geen nieuwe beroepsgroepen meer toelaat. Het is daarmee een achterhaald stukje wetgeving dat hoognodig aan vernieuwing toe is en derhalve al geruime tijd op de politieke agenda staat. Maar aangezien de politiek hier al even zo lang niet aan toe is gekomen, heeft dat in tijden van crisis natuurlijk ook geen politieke prioriteit.

In Nederland zijn er circa 20.000 alternatieve therapeuten geregistreerd. Een uitzondering maken voor chiropractoren zou een precedent scheppen en betekenen dat er ook uitzonderingen gemaakt moeten worden voor andere groepen therapeuten, ook al voldoet een groot deel van deze therapeuten, in tegenstelling tot de NCA chiropractoren, niet aan de eisen zoals die gesteld worden in het kader van de Wet BIG. In tijden van crisis is er simpelweg geen tijd voor maatwerk, er worden uit oogpunt van praktische haalbaarheid rechte lijnen getrokken waar dat normaal niet mogelijk/wenselijk zou zijn.

Er zijn momenteel talloze voorbeelden van bedrijven te bedenken die, zoals chiropractoren en osteopaten, nét buiten de boot vallen. Bedrijven die net als de niet getroffen bedrijven aan alle gestelde eisen voldoen om het aantal Corona besmettingen in te dammen en die door een groot deel van de bevolking even noodzakelijk worden geacht. Maar de grenzen moeten simpelweg ergens gesteld worden, ook al voelt dit onrechtvaardig en komt dit hard aan voor de bedrijven (en daarmee hun patiënten) die nét buiten de boot vallen.

Dus wellicht is de sluiting toch niet zo onrechtvaardig.

Wij blijven vechten! Vecht u met ons mee?

Ondanks het feit dat er voor beide standpunten dus wat te zeggen valt, blijven wij ons op alle mogelijke manieren inzetten voor onze patiënten en onze samenwerkingspartners die ons moeten missen in de multidisciplinaire beweegzorg.

U kunt ons helpen door de petitie te ondertekenen van de Belangen Vereniging Patiënten Chiropractie én lid te worden van deze belangenvereniging. Hopelijk zal dit er op zijn minst voor zorgen dat we bij een toekomstige versoepeling vooraan in de rij staan. Wellicht geeft het ons daarnaast een zetje in de goede richting voor de toekomst, bij het verwezenlijken van ons doel om onderdeel te worden van de reguliere gezondheidszorg.

Wij werken achter de schermen heel hard om middels onder andere media-aandacht en lobbyen weer op de politieke agenda te komen en zo alsnog alle NCA chiropractiepraktijken zo snel mogelijk weer open te krijgen, zodat we u weer kunnen helpen. Want ondanks dat we ons kunnen inleven in de tegenargumenten is onze strijdlust groter dan ooit!

Bedankt voor al uw steun, het betekent ontzettend veel voor ons!