Behandelplan

De meeste klachten ontstaan niet van het een op het andere moment, al kan dat wel zo lijken door de acute openbaring van sommige klachten. Vaak heeft het lichaam ongemerkt al voor een aantal kleinere problemen gecorrigeerd voordat het pijn signalen begint af te geven. Helaas gaat ook het herstellen van klachten niet van het een op het andere moment. Gedurende het herstelproces doorloopt het lichaam een aantal natuurlijke fases. Ons behandelplan is op deze natuurlijke fases afgestemd. Hier vindt u uitleg over de verschillende fases.

Pijnbestrijding

Vrijwel alle klachten gaan gepaard met enige vorm van pijn. Het eerste doel is om deze pijn te verminderen, omdat de natuurlijke beweging van het lichaam hierdoor verhinderd wordt. Gemiddeld genomen zijn er twee tot vier behandelingen nodig om dit te bereiken. Het precieze aantal benodigde behandelingen varieert uiteraard en hangt onder andere af van hoe lang de klachten al aanwezig zijn. Ook het herstelvermogen van uw lichaam en de oorsprong van de klachten hebben hier invloed op.

Stabilisatie

Nadat de pijn verminderd is kan het lichaam weer vrij bewegen. Dit gaat over het algemeen niet vanzelf, omdat het lichaam als het ware vasthoudt aan de oude bewegingssituatie waardoor de pijn ontstaan is. De spieren en het omliggende weefsel moeten namelijk wennen aan de nieuwe situatie om deze vast te kunnen houden. De tweede fase van het behandelplan is er dan ook op gericht om het lichaam terug in balans brengen en ook te houden. Soms zijn hiervoor aanpassingen nodig in uw fysieke houding of aan uw werkplek. Wij geven u dan ook een uitgebreid advies en persoonlijke oefeningen om de aanpassing van het lichaam te bevorderen. Gedurende deze liggen de behandelingen verder uit elkaar en is het de bedoeling dat tussentijds thuis oefeningen doet.

Preventie

Nadat de klachten weg zijn is het natuurlijk wenselijk dat deze niet meer terugkomen. Net zoals u uw gebit regelmatig laat controleren bij de tandarts en u uw auto jaarlijks naar de garage brengt voor een keuring, verdient ook uw lichaam enige tijd en aandacht. Daarom raden wij u aan om uw lichaam periodiek te laten controleren. Zeker als het in het verleden al te kennen heeft gegeven een wat zwakkere plek te hebben in spieren of gewrichten. Hiermee kunt u ook voorkomen dat u weer last krijgt of dat het van kwaad tot erger wordt.