Samenwerking

Bij Chiropro zijn we continu proactief op zoek naar mogelijkheden tot samenwerking met andere medische disciplines. Dit doen wij omdat we er van overtuigd zijn dat in sommige gevallen een multidisciplinaire aanpak leidt tot de allerbeste zorg voor u als patiënt.

Huisarts

De huisarts is het centrale punt in de gezondheidszorg en door middel van actieve verslaglegging houden wij de huisarts dan ook op de hoogte van de status van patiënten. Dit gebeurt uiteraard alleen met goedkeuring van de patiënt. Het kan voorkomen dat uw chiropractor en huisarts samen tot de conclusie komen dat aanvullend onderzoek nodig is voordat de behandelingen verder kunnen gaan. Wij zullen dit dan met u bespreken.

Specialist

In sommige gevallen kan de chiropractor u verzoeken om röntgen foto’s te laten maken. Dit wordt gedaan als verwacht wordt dat de uitkomst van deze foto’s invloed zou kunnen hebben op de keuze van de te gebruiken behandeltechniek(en). Een röntgen foto is een tweedimensionaal beeld en geeft minder informatie dan de meeste mensen denken. Vooral de botten zijn goed zichtbaar, maar niet de spieren of banden. In de meeste gevallen wordt er geen toevoegende informatie gevonden op de röntgen foto. Het is vooral een middel om ernstige aandoeningen uit te sluiten. De Nederlandse wet staat chiropractoren niet toe om röntgen foto’s aan te vragen en dit zal daarom gebeuren in samenspraak met uw huisarts of specialist.

Therapeuten en (para)medici

Wij werken nauw samen met onder andere de fysio-, podo- en ceasartherapeut, osteopaat en masseur. Een combinatie van therapieën kan soms namelijk een nog beter resultaat leveren. Als onverhoopt blijkt dat u door chiropractische behandelingen niet van uw klachten af komt dan zullen we met u meedenken teneinde een alternatieve aanpak te vinden. Indien dit resulteert in een doorverwijzing dan gaat deze altijd vergezeld van een begeleidend schrijven, zodat de nieuwe therapeut op de hoogte is van uw status en behandel historie.