Spit

Spit is een veel voorkomende vorm van lage rugpijn die vaak van het ene op het andere moment lijkt te ontstaan. U heeft altijd zonder problemen kunnen klussen en sporten en zonder enige rugpijn fysiek zwaar werk kunnen doen of achter uw bureau kunnen zitten, maar bij het oprapen van de krant vanmorgen schoot het opeens in uw rug. Herkenbaar? Dit heet spit, ook wel lumbago of acute lage rugpijn genoemd. Persoonlijk omschrijf ik het graag als een plotselinge uiting van een al langer bestaand probleem.

Uiting van een al langer bestaand probleem

Veel mensen met spit denken dat het probleem ontstaan is op het moment dat ze de pijn voor de eerste keer voelden. Maar u raadt het waarschijnlijk al, niets is minder waar! Toen u vanmorgen die krant opraapte was dat slechts de spreekwoordelijke druppel.

Spit kan het beste gezien worden als het verrekken van de lage rug. Door onder andere langdurig te veel en in een verkeerde houding zitten of verkeerd tillen ontstaan er kleine beschadigingen aan de spieren, gewrichten en het bindweefsel in uw rug. Het lichaam is erg sterk in compenseert zo lang mogelijk voor deze opeenstapeling aan beschadigingen. Op een gegeven moment wordt echter een breekpunt bereikt en dit uit zich dan in spit.

De heftige, stekende pijn wordt in eerste instantie vaak veroorzaakt doordat de spieren in uw rug verkrampen. Op deze manier probeert het lichaam uw rug te beschermen tegen verdere beschadigingen. Uw rug geeft als het ware aan dat u de verkeerde beweging of verkeerde houding die de beschadiging in uw rug hebben veroorzaakt voorlopig maar beter achterwege kunt laten.

Oorzaken van spit

De directe oorzaak van spit is vaak een onbenullige beweging waardoor de spieren in de rug en het bekken verkrampen en de gewrichten in dit gebied beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Ook draaibewegingen, zoals tijdens het tillen van een zware doos terwijl u er niet recht voor staat, zijn vaak de boosdoener. Onderliggende oorzaken van spit die de beschadigingen hebben veroorzaakt zijn onder andere:

  • Te weinig of juist verkeerd bewegen;
  • Verkeerd houding tijdens zwaar tillen;
  • Te veel en in een verkeerde houding zitten;
  • Zware fysieke arbeid;
  • Verhoogde belasting tijdens het sporten;
  • Een slechte fysieke houding.

Symptomen van spit

Spit begint vaak met een schietende pijn die acuut opkomt. Het komt zelfs voor dat men door de benen zakt of flauwvalt van de pijn. De pijn begint vaak centraal in de lage rug en kan zich na verloop van tijd naar links of rechts verplaatsen en uitstralen naar de benen of de billen. Uitstraling naar de benen komt veel voor en duidt lang niet altijd op een hernia!

Soms staan mensen scheef als het ze in hun rug is geschoten. Het lichaam doet dit om de pijn zo veel mogelijk te vermijden. In beweging zijn vermindert over het algemeen de pijn, maar het is wel lastig om op gang te komen na stil gezeten te hebben. Bepaalde bewegingen kunnen voor een herhaling van de initiële scherpe stekende pijn zorgen en daarnaast is er vaak constante zeurende pijn aanwezig. Het kan zijn dat de rug verkrampt, verzuurt of vermoeid aanvoelt.

Chiropractie en spit

U kunt met spitklachten direct vanaf het eerste moment bij de chiropractor terecht. Hoe sneller u er iets aan laat doen, hoe voorspoediger het herstel zal verlopen. Chiropractie geeft bij spitklachten vaak al na één of twee behandelingen verlichting. Voordat er met de behandeling begonnen wordt vindt er een uitgebreid onderzoek plaats. De chiropractor achterhaalt aan de hand hiervan de oorzaak van de spitaanval en kan dan bepalen of doorverwijzing eventueel nodig is. Chiropractische behandelingen zijn gericht op een optimaal herstel, waardoor de kans op herhaling vermindert.

Tips

Vroeger werd bij spit geadviseerd om vooral rust te houden. Dit is echter verleden tijd en tegenwoordig wordt algemeen geaccepteerd dat een juiste balans tussen beweging en rust voor een beter herstel zorgt. Bij spitklachten rust u bij voorkeur in een liggende houding waarbij uw onderbenen goed ondersteund worden. Het is belangrijk dat knieën en heupen een hoek van negentig graden maken. Deze houding mag u 10 tot 15 minuten aannemen en regelmatig herhalen gedurende de dag (minimaal eens per 2 uur tijdens de acute fase van spit). De druk op uw rug wordt zo verminderd. Terwijl stilzitten of –liggen vaak psoashoudinghet minst pijnlijk is bij spitklachten is het aan te raden om daarnaast toch zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Fietsen is een beweging die wat pijn betreft vaak acceptabel is en die erg verlichtend kan werken.