Chiropractie is veilig

Chiropractie is veilig

Elke medische behandeling brengt kleinere of grotere risico’s met zich mee. Bij een geregistreerd chiropractor met de juiste opleiding bent u echter in goede handen. Zij zullen namelijk, net als elke medisch specialist, aan de hand van een vraaggesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek een diagnose stellen. De behandeling wordt vervolgens afgestemd op uw specifieke situatie.

De chiropractoren bij Chiropro hebben een zesjarige universitaire opleiding genoten en volgen regelmatig nascholing. Daarnaast zijn zij geregistreerd bij zowel de beroepsvereniging NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie) als het kwaliteitsorgaan SCN (Stichting Chiropractie Nederland). De SCN ziet er onder andere op toe dat iedere geregistreerde chiropractor jaarlijks de vereiste bij- en nascholing volgt.

De meest voorkomende reactie op een behandeling is spierpijn of een beurs gevoel in het gebied dat behandeld is. Vooral in het begin van het behandeltraject is dit niet ongebruikelijk. Als u vragen heeft over de reactie op uw behandeling dan kunt u gerust contact opnemen met de praktijk. Uw chiropractor zal u dan zo spoedig mogelijk terugbellen om antwoord te geven op uw vragen en indien nodig van advies te voorzien.

Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en effectiviteit van chiropractie. Hieronder treft u een aantal onderzoeken aan.

Hernia

Chiropractische behandeling van een hernia in de lage rug is in vergelijking met andere medisch geaccepteerde behandelingen zeer veilig bevonden.

Bron

Lage rugklachten

Deze studie geeft overtuigend bewijs dat chiropractische behandeling voor lage rugklachten op de korte en lange termijn een goed herstel geeft en veilig is.

Bron

Bovenrugpijn

Pijn in de bovenrug vermindert significant meer door chiropractische correctietechnieken dan door mobilisatie.

Bron

Nekmanipulatie

Er is recentelijk veel ophef geweest over de veiligheid van nekmanipulaties. Deze ophef bleek voort te komen uit een miscommunicatie tussen manueel therapeuten en de zorgverzekeraars. Deze publicatie onderbouwt op basis van feiten waarom een behandeling door de chiropractor net zo veilig is als een bezoek aan de huisarts of het inparkeren van uw auto.

Bron

Nog geen Adobe Acrobat reader? Download deze dan hier!