Voorwaarden

De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Op alle dienstverlening van Chiropro zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door het afnemen van zorg en het ondertekenen van het intake formulier gaat u hiermee akkoord. Bij inschrijving als patient in onze praktijk ontvangt u hiervan een kopie.

Privacyverklaring

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, u waar nodig te kunnen informeren en onze dienstverlening aan u financieel af te handelen. Door het afnemen van zorg en het ondertekenen van het intake formulier gaat u hiermee akkoord. Chiropro streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u met ons deelt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons te aller tijden aan de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie over over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO vindt u in onze privacyverklaring. Bij inschrijving als patiënt in onze praktijk ontvangt u hiervan een kopie.

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening dan horen wij dit graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. In het onverhoopte geval dat we er samen niet geheel naar tevredenheid uitkomen kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van onze beroepsvereniging (NCA). Meer informatie hierover vindt u op de website van de NCA.

Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Chiropro de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website, afkomstig van Chiropro, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen deze omissie te herstellen. De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze site mogen – behalve voor privé gebruik – niet zonder schriftelijke toestemming van Chiropro worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie of fax of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.