Wetenschappelijke literatuur

Indien u geïnteresseerd bent in wetenschappelijke (achtergrond) informatie over chiropractie dan helpen onderstaande studies u alvast op weg.

Chiropractie effectief

Chiropractische behandelingen zijn effectief bevonden voor een breed scala aan klachten. Onderstaande opsomming geeft een beknopt overzicht van klachten waarvoor sterk wetenschappelijk bewijs bestaat dat een chiropractische behandeling zeer effectief is. Voor een meer uitgebreid overzicht verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).

 • Acute, subacute en chronische lage rugpijn;
 • Migraine en cervicogene hoofdpijn;
 • Cervicogene duizeligheid;
 • Acute en subacute nekpijn;
 • Acute whiplash gerelateerde klachten en chronische nekpijn, mits gecombineerd met oefeningen;
 • Extremiteitsklachten zoals:
  • patellofemoraal pijn syndroom
  • plantaire fasciitis
  • schoudergordel klachten
  • laterale epicondylitis.

Relevante studies

Chiropractie is veilig

De meest recente case-control studie met het kleinste risico op vertekening van de resultaten concludeerde dat het risico voor CVA bij patiënten met hoofd- of nekpijn even groot is na een bezoek aan de huisarts als na een bezoek aan de chiropractor (Cassidy et al, 2008). De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat patiënten die een CVA of dissectie oplopen zich in eerste instantie met hoofd- of nekpijn presenteren bij huisarts of chiropractor. Het bezoek aan de huisarts of de behandeling door de chiropractor kunnen in dat geval welliswaar de aanleiding van de dissectie zijn, maar niet noodzakelijkerwijs de oorzaak. Op de website van de NCA is meer uitgebreide informatie beschikbaar over de veiligheid van chiropractische behandelingen.

De ontwikkeling van chiropractie

Onderstaand artikel geeft inzicht in hoe chiropractie zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Met name de laatste jaren heeft de NCA voor een duidelijke koers gekozen, met als doel verdere professionalisering en de chiropractor als wervelkolomspecialist te prositioneren. Wetenschappelijke inzichten en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zijn de basis geweest voor deze verandering.

Chiropractie bij lage rugklachten

Onderstaande studie levert bewijs dat een chiropractisch behandeling voor lage rugklachten zowel op de korte als lange termijn voor een goed herstel zorgt en tegelijkertijd veilig is.

 • UK BEAM Trial Team (2004) United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ. 11;329(7479):1377

Chiropractische behandeling van een hernia in de lage rug is vergeleken met andere toepasbare medisch geaccepteerde behandelingsmethoden zeer veilig bevonden.

 • Oliphant D. (2004) Safety of spinal manipulation in the treatment of lumbar disk herniations: a systematic review and risk assessment. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 27(3):197-210

Chiropractie bij nekklachten

Het positieve effect van cervicale manipulatie voor nek gerelateerde klachten wordt in een aantal wetenschappelijke publicaties benadrukt (Bronfort et al, 2004; Haas et al 2009; Hurwitz et al, 2008)

 • Bronfort G, Nilsson N, Haas M, Evans R, Goldsmith CH, Assendelft WJ, Bouter LM. (2004) Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD001878
 • Haas M, Spegman A, Peterson D, Aickin M, Vavrek D. (2009) Dose response and efficacy of spinal manipulation for chronic cervicogenic headache: a pilot randomized controlled trial. Spine J. 2009 Oct 15. [Epub ahead of print]
 • Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G,et al. Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders (2008). Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976). 15;33(4 Suppl):S123-52.

Chiropractie bij schouderklachten

Schouderklachten zoals slijmbeursontsteking, subacromiaal pijnsyndroom en rotator cuff syndroom delen de tweede plek met nekpijn qua meestvoorkomende pijnklachten aan het bewegingsstelsel. Operaties waarbij er meer ruimte wordt gecreeerd (acromioplasty/neerplastiek) blijken weinig effectief ten opzichte van conservatieve behandelingen op de lange termijn. Bij conservatieve behandelingen is het bewezen dat met name manuele therapie zoals chiropractie het meeste effect heeft. Een combinatie van houdingsadvies, oefeningen en manuele therapie lijkt dan ook de beste keuze voor therapie.

 • S. Ketola,â?¨J. Lehtinen,â?¨T. Rousi,â?¨M. Nissinen,â?¨H. Huhtala,â?¨Y. T. Konttinen, I. Arnala (2013) No evidence of long-term benefits of arthroscopic acromioplasty in the treatment of shoulder impingement syndrome. Bone & Joint Research. 2(7), juli.
 • Joseph B. Strunce PT, DSc, OCS, FAAOMPT, Michael J. Walker PT, DSc, OCS, FAAOMPT, Robert E. Boyles PT, DSc, OCS, FAAOMPT, Brian A. Young PT, DSc, OCS, FAAOMPT. The Immediate Effects of Thoracic Spine and Rib Manipulation on Subjects with Primary Complaints of Shoulder Pain. The journal of manual & manipulative therapy. 17(4) 230-236.

Chiropractie en bovenrugklachten

Pijn in de boven rug vermindert significant meer door het toepassen van chiropractische correctie technieken dan door mobilisatie.

 • Cleland JA, Glynn P, Whitman JM, Eberhart SL, MacDonald C, Childs JD. Short-term effects of thrust versus non thrust mobilisation / manipulation directed at the thoracic spine in patients with neck pain: a randomized clinical trial. Phys Ther. 2007 Apr;87(4):431-40

Overige literatuur

Op de website van de NCA kunt u nog meer lezen over: