Opleiding chiropractie

Chiropractie is een 5-jarige universitaire studie die alleen voltijd gevolgd kan worden. De benodigde vooropleiding is VWO met een exact vakkenpakket. Na vijf jaar hebben de studenten het basisdiploma chiropractie op zak. Om zich daarna aan te kunnen sluiten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), dient nog voldaan te worden aan een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet men een stagejaar doorlopen onder actieve begeleiding van een ervaren chiropractor en dient het studieprogramma van de NCA gevolgd te worden. Het stagejaar wordt afgesloten met een examen dat betrekking heeft op alle facetten van de hele opleiding. Pas na afloop van het stagejaar en het examen is men bevoegd om als volledig zelfstandig NCA chiropractor aan de slag te gaan.

Tijdens de opleiding oefenen studenten dagelijks de verschillende onderzoeks- en behandeltechnieken op elkaar. Door de ruime hoeveelheid praktische ervaring die zo wordt opgedaan zijn chiropractoren bij uitstek geschikt voor het toepassen van deze technieken.

Nederland kent nog altijd geen studie chiropractie. De opleiding kan dan ook alleen in het buitenland gevolgd worden. Bij veel van de buitenlandse instellingen zijn de eerste 2 jaren van de opleiding tot chiropractor vergelijkbaar met de opleiding geneeskunde zoals we die in Nederland kennen. Ter illustratie is hieronder een overzicht gegeven van de vakken en uren van beide opleidingen.

 Vergelijkbare vakken Chiropractie Geneeskunde
 Anatomie en embryologie 322 145
 Celbiologie en microbiologie 42 169
 Chemie 80 84
 Communicatie 84 87
 Dermatologie 20 21
 Farmacologie 40 16
 Filosofie / medische ethiek 34 36
 Fysiologie 318 181
 Gynaecologie / verloskunde 40 49
 Kindergeneeskunde 40 65
 Neurologie 68 45
 Pathologie 102 101
 Pathologische anatomie 24 22
 Radiodiagnostiek 220 8
 Voeding 56 2
 Wetenschappelijke stage / onderzoek 148 168
 Totaal 1638 1202
     
 Afwijkende vakken 1520 1176
 Praktijk / stage / co-schappen 2840 3570
     
 Totaal aantal uren 5998 5948

Bent u geïnteresseerd in een studie chiropractie? Bekijk dan dit videofragment en raak geïnspireerd.

Een aantal vooraanstaande opleidingsinstellingen die de studie chiropractie aanbieden hebben een gezamenlijk statement afgegeven waarin zij uiteenzetten aan welke criteria een opleiding tot chiropractor zou moeten voldoen.