Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Chiropro de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website, afkomstig van Chiropro, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen deze omissie te herstellen. De grafische voorstellingen (waaronder de foto's, logo's e.a.) op deze site mogen - behalve voor privé gebruik - niet zonder schriftelijke toestemming van Chiropro worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie of fax of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.