Eerste bezoek

Bij Chiropro hechten we veel waarde aan persoonlijke aandacht. Wij nemen dan ook graag ruim de tijd voor u tijdens het eerste bezoek zodat we u vervolgens een zo compleet mogelijk pakket aan kunnen bieden. Vóór aanvang van het eerste bezoek dient u hiertoe een vragenlijst in te vullen die betrekking heeft op uw klachten en uw algehele gezondheid. U ontvangt deze indien mogelijk vooraf per e-mail of  in het geval van een spoed afspraak wanneer u aankomt bij de praktijk. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. 

Vraaggesprek

De ingevulde vragenlijst zullen wij tijdens een vraaggesprek met u doornemen. Wij willen gedurende het eerste consult namelijk een zo goed mogelijk beeld krijgen van uw klachten en uw algehele gezondheid. De chiropractor kijkt namelijk niet alleen naar alle losse stukjes op zich, maar plaatst deze stukjes in het grotere geheel. In het lichaam staat alles namelijk met elkaar in verbinding en daarom oefent alles ook invloed op elkaar uit. Hierdoor kan het weleens voorkomen dat bepaalde vragen in eerste instantie irrelevant lijken in relatie tot uw klachten. 

Onderzoek

Na afloop van het vraaggesprek zal er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Er worden dan een aantal orthopedische, neurologische en chiropractische testen gedaan om te achterhalen waar de oorzaak van uw klachten ligt. Indien nodig en in overleg met u zal in deze fase ook gebruik gemaakt worden van ons multidisciplinaire netwerk om aanvullend onderzoek te doen. 

Bespreking

Op basis van het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek zullen wij een diagnose stellen en deze met u bespreken. Wij omarmen bij Chiropro namelijk het zogenaamde patiënt empowerment. Dit betekent dat we graag zien dat u pro-actief bezig bent met u gezondheid. Het geven van een goede uitleg draagt daar volgens ons sterk aan bij. Kortom wat betekent de diagnose nou precies, waar komen de klachten vandaan en wat kan er aan gedaan worden. 

Behandeling

De behandeling zal afgestemd worden op uw specifieke situatie. Als onderdeel van het behandel traject geven wij u persoonlijk advies mee en waar van toepassing een oefenprogramma. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw werkplek, sport activiteiten of uw fysieke houding.