Chiropractische correctie (manipulatie)

Een veel gebruikte techniek is het handmatig corrigeren van gewrichten. Hierbij wordt door snelle specifieke druktechnieken de beweeglijkheid van een gewricht bevorderd. Vaak gaat een dergelijke correctie gepaard met het ontsnappen van gas uit het gewricht dat gecorrigeerd wordt. Dit kan een ‘knakkend’ geluid geven (vergelijkbaar met het bekende ‘knakken’ van iemands vingers) en is vrijwel altijd pijnloos. Een veel voorkomend misverstand is dus dat het de botten in het gewricht zijn die over elkaar heen bewegen.